Vrienden van Gomarus

Geef een gift

Elke dag reizen honderden leerlingen vanuit de noordelijke provincies af naar de verschillende locaties van het Gomarus College. De één gaat op de fiets en de ander gaat met het openbaar vervoer. Het vervoer naar onze locaties is erg belangrijk, omdat we zoveel mogelijk leerlingen gereformeerd onderwijs willen aanbieden.
Afhankelijk van uw giften kunen wij financiele ondersteuning bieden aan ouders die moeite hebben met het betalen van de vervoerskosten, zodat gereformeerd onderwijs voor iedereen bereikbaar blijft!

De stichting Vrienden van Gomarus heeft een ANBI status, dat betekent dat u dit bedrag als gift mag aftrekken van de belasting.
U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken naar NL81 RABO 0313 1677 53, t.n.v. Stichting Vrienden van Gomarus. 

Ik steun Gomarus College

Persoonsgegevens

Betaalwijze

Kijk hier hoe Vrienden van Gomarus omgaat met uw persoonlijke gegevens en betaalinformatie

Vrienden van Gomarus gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u, indien nodig, op de hoogte te stellen van uw betaalstatus. Als u bezwaar heeft, kunt u dat aangeven via vrienden@gomarusollege.nl.

Door dit formulier te versturen geeft u toestemming aan Vrienden van Gomarus voor het sturen van incasso-opdrachten aan uw bank om de overeengekomen bijdrage(n) van uw rekening af te schrijven. Wij zullen het ingevulde bedrag rond de 28e van de maand afschrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

* verplichte velden