Vrienden van Gomarus

Stichting Vrienden van Gomarus

De stichting Vrienden van Gomarus is voor iedereen die het Gomarus College een warm hart toedraagt. Mede door de stichting Vrienden van Gomarus willen we het gereformeerde onderwijs van het Gomarus in stand houden en versterken.

Als ‘Vriend’ draag je vanuit je betrokkenheid bij aan deze gemeenschap door het delen en ontvangen van kennis, talent, geloof en middelen. We denken niet alleen aan geldelijke bijdragen, maar ook aan inbreng van kennis, meedoen in een netwerk, meedenken over onderwijs en het inbrengen van eigen expertise. Dat uit zich in mooie samenwerkingen tussen school en ‘Vrienden’ en tussen ‘Vrienden’ onderling. We willen delen wat wij van God gekregen hebben. Vanuit deze betrokkenheid en samenwerking dragen ‘Vrienden’ eraan bij dat leerlingen mogen leren voor hun Leven. 

Wat betekent dat concreet? Voor ons begint dat met delen. Als je veel in huis hebt, heb je veel te delen. Dat doen we dan ook. We organiseren avondcursussen. Avonden die in het teken staan van ontspannen ontmoeting en het delen van kennis en talenten. Verder organiseren we interessante lezingen en thema-avonden en voor oud-leerlingen zijn er feestelijke reünies. Al deze dingen doen we samen met een ieder die – op welke manier dan ook – bij het Gomarus betrokken is.

Samen genieten, ontspannen ontmoeten, het delen van kennis, ervaringen, tijd en ideeën helpt om elkaar te leren kennen. Zo vormen we met elkaar een gemeenschap. Daar kun je deel van uit maken, door Vriend te worden!

De financiele opbrengst zal ten goede komen aan de ondersteuning van vervoerskosten, zodat gereformeerd onderwijs voor iedereen bereikbaar blijft.