Vrienden van Gomarus

Tegemoetkoming vervoerskosten

Elke dag reizen honderden leerlingen vanuit de noordelijke provincies af naar de verschillende locaties van het Gomarus College. De één gaat op de fiets en de ander gaat met het openbaar vervoer. Het vervoer naar onze locaties is erg belangrijk, omdat we zoveel mogelijk leerlingen gereformeerd onderwijs willen aanbieden.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Dit kan voor zowel openbaar vervoer als voor een fiets.

 In de bijlage hieronder vindt u het rekenmodel op basis waarvan tegemoetkoming in de reiskosten geboden kan worden.

Houd de website in de gaten voor het rekenmodel op basis waarvan tegemoetkoming in de reiskosten geboden kan worden in schooljaar 2023/2024.

Aanvraagformulieren schooljaar 2023/2024

Aanvragen voor komend schooljaar kunnen tot 1 oktober 2023 worden ingediend.  
Normaal gesproken worden de aanvragen zo snel mogelijk en uiterlijk 1 oktober 2023 uitbetaald (tenzij anders met u is afgesproken). 
Aanvragen met een berekende vergoeding onder de €20,- worden niet vergoed.

Hieronder vindt u de formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer of een fiets. 

Mocht u een bijzondere aanvraag hebben, dan kunt u deze indienen via de mail: vrienden@gomaruscollege.nl. Wij nemen deze dan zo snel mogelijk in behandeling.