Begeleiding & ondersteuning

Het OPDC

Het Orthopedagogisch en Didactisch centrum op het Gomarus College.

Op het Gomarus willen we elke leerling optimaal tot bloei laten komen. Maar soms lukt dat niet. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals het vermogen tot leren, de thuissituatie of het gedrag van de leerling. Het Gomarus College heeft een eigen Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC), die ondersteuning biedt in deze situaties.

“Zonder jullie zou mijn dochter als een schoolverlater op straat hangen. Nu mag ze opbloeien, dat is een wereld van verschil en valt ook onder de onderlinge liefde waar Jezus het over heeft.”

De vader van één van onze leerlingen,

Het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) is een een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag. En bestaat uit een team van ongeveer tien collega’s, waaronder een schoolpsycholoog en orthopedagogen. Vanuit het OPDC wordt ondersteuning geboden aan docenten, is expertise beschikbaar en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onderwijs te volgen in de reguliere klas.

Het OPDC biedt maatwerk. Als leerlingen het moeilijk hebben op de locatie, kunnen zij terecht op de lesplaats van het OPDC in Groningen: twee lokalen waar de leerlingen één-op-één begeleiding krijgen. Op de lesplaats wordt gekeken naar wat ze nodig hebben om terug te gaan naar de reguliere lesomgeving.

Er wordt niet alleen gekeken naar wat niet goed gaat, maar vooral naar wat wel lukt. Zo kan het zijn dat leerlingen een deel van de dag wel in de klas zitten en een ander dagdeel op de lesplaats. Gaat het goed? Dan gaat de leerling in kleine stapjes weer terug de klas in op zijn/haar eigen locatie.

Advies, onderzoek en begeleiding

Het OPDC biedt (waar nodig) adviezen aan het Gomarus College, het ROC Menso Alting en basisscholen over de begeleiding van jongeren in de breedste zin van het woord. Lees meer over het OPDC-advies of over onderzoek & begeleiding.


“Met elkaar denken we om de leerlingen, dat is de cultuur binnen het Gomarus.”

Contact

Hier kun je contact opnemen met één van onze medewerkers op het OPDC.
Zie bijlage hieronder.