Het OPDC

OPDC-Onderzoek & begeleiding

We ondersteunen de locaties van het Gomarus College en het ROC Menso Alting bij vragen rondom onderwijs en zorg. Denk hierbij aan adviseren in crisissituaties, meedenken met docenten, doen van onderzoek en het bieden van training en begeleiding zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we nauw contact met basisscholen bij het vinden van de best passende plek voor hun leerlingen.

Via onderzoek@opdcgomarus.nl kun je ons bereiken.

Debora Doorn (orthopedagoog & schoolpsycholoog), Anne-Marie van Dijken ((traject)begeleider orthopedagoog) en Rolienke van der Velde (psycholoog)