Het OPDC

Spreekuur locaties

Als OPDC bieden we op meerdere locaties een spreekuur aan.

Op dit spreekuur kunnen leerlingen komen als er zorgen zijn op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan aangegeven worden door zowel docenten, mentoren of begeleiders. Ook kan een leerling zelf langs komen als hij zich zorgen maakt over zichzelf of een medeleerling.

Met sociaal-emotionele zorgen bedoelen we:

  • depressiviteit
  • agressie
  • zorgen thuis
  • niet lekker in je vel
  • problemen in de klas
  • etc.

In het spreekuur mogen ook collega’s langskomen als ze over bovengenoemde punten vragen hebben of advies willen.

“Meneer ik had u niet gezien bij de diploma-uitreiking, maar ik wou u even bedanken voor dit jaar en dat u mij heeft geholpen. Het gaat nog steeds niet heel goed, maar heb nu wel meer goeie momenten. Heel erg bedankt voor dit jaar!”