Het OPDC

OPDC-lesplaats

Het Gomarus College heeft een eigen voorziening (twee lokalen) voor o.a.:

  • Kortdurende opvang van nieuwe leerlingen die een veilige start in het voorgezet onderwijs nodig hebben.
  • Leerlingen die tijdelijk niet in hun eigen klas kunnen zijn. Redenen voor plaatsing zijn o.a. verminderde belastbaarheid, angst, depressie en/of gedragsproblemen.
  • Het begeleiden van thuiszittende leerlingen.

In principe werkt de leerling zelfstandig aan zijn/haar schoolwerk. De begeleider coacht de leerling bij het schoolwerk en vraagt waar nodig de ondersteuning van de vakdocent. De begeleiding is verder gericht op het toewerken naar de terugkeer in de klas. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

“Op het OPDC heb ik zelfstandig een aantal vakken gemaakt, het is hier heerlijk rustig en ik kan me hier concentreren. Als ik hulp nodig heb is er altijd iemand aanwezig aan wie ik mijn vraag kan stellen en als ik met persoonlijke dingen zit kan ik ook altijd even een gesprekje voeren.”