Het OPDC

OPDC-Advies

OPDC-advies geeft advies aan ondersteuningscoördinatoren, teamleiders of directeuren van de Gomarus-vestigingen, het primair onderwijs en het ROC Menso Alting.

Hierbij kun je denken aan:

  • plaatsing in klas 1
  • tussentijdse instroom van buiten het Gomarus
  • bij op- en afstroom
  • de overgang van de ene naar de andere locatie
  • extra ondersteuning (individueel en groep)
  • thuiszittersproblematiek
  • leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen gedurende hun schoolcarrière
  • bij plaatsingen en observaties op de lesplaats,
  • het omgaan met lastige groepen/klassen.

Debora Doorn (orthopedagoog & schoolpsycholoog), Anne-Marie van Dijken ((traject)begeleider orthopedagoog) en Rolienke van der Velde (psycholoog)