OPDC

Het OPDC

Het Orthopedagogisch en Didactisch centrum op het Gomarus College.

Op het Gomarus willen we elke leerling optimaal tot bloei laten komen. Maar soms lukt dat niet. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals het vermogen tot leren, de thuissituatie of het gedrag van de leerling. Het OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch centrum) op het Gomarus College biedt ondersteuning in deze situaties.

“Zonder jullie zou mijn dochter als een schoolverlater op straat hangen. Nu mag ze opbloeien, dat is een wereld van verschil en valt ook onder de onderlinge liefde waar Jezus het over heeft.”
De vader van één van onze leerlingen

Vanuit het OPDC wordt ondersteuning geboden aan docenten, is expertise beschikbaar en wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onderwijs te volgen in de reguliere klas.
Het OPDC biedt (waar nodig) adviezen aan het Gomarus College, het ROC Menso Alting en basisscholen over de begeleiding van jongeren in de breedste zin van het woord. Er werken o.a. expert-ondersteuners, orthopedagogen en psychologen.

Het OPDC is een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag en kent de volgende afdelingen:

OPDC-Onderzoek & begeleiding
De begeleiding wordt geboden vanuit een multidisciplinair team, flexibel in te zetten op alle locaties van het Gomarus College. Het OPDC houdt zich bezig met onderzoek, handelingsgerichte diagnostiek, oplossingsgerichte leerlingbegeleiding, psycho-educatie, spreekuur op locatie voor leerlingen en docenten, crisisinterventie en (preventieve) consultatie, ook met toeleverende basisscholen. Tevens heeft het OPDC een adviesfunctie naar externe hulpverlening.

OPDC-lesplaats
Het Gomarus College heeft een eigen voorziening voor de opvang van:

  • Nieuwe leerlingen die een veilige start in het voortgezet onderwijs nodig hebben.
  • Leerlingen die tijdelijk niet in hun eigen klas kunnen zijn.
  • Thuiszittende leerlingen

Er is ruimte voor twee groepen. De verblijfsduur varieert van kortdurende contacten tot maximaal 2 jaar, afhankelijk van de reden van plaatsing.

OPDC-advies
OPDC-advies geeft advies bij plaatsings- en begeleidingsvraagstukken en bestaat uit:

  • Jurrien Robbe, voorzitter
  • Jan Ger Werkman, (traject)begeleider
  • Debora Doorn, orthopedagoog en psycholoog in opleiding

Aanmelden via advies@opdcgomarus.nl

 Contact
 Lesplaats
 Vondelpad 3
 9721 LX Groningen
 Tel: (050) 524 45 59   
 Onderzoek & Begeleiding en Advies
 Vondelpad 3
 9721 LX Groningen
 Tel: (050) 524 45 66

 

  

Christiaan Huisman vertelt

Christiaan is orthopedagoog-generalist en expert-ondersteuner bij het OPDC.
Het mooie aan mijn werk is dat we leerlingen helpen weer plezier in het leven en op school te krijgen. Soms kun je een leerling in een paar gesprekken alweer op weg helpen.

We bereiden bijvoorbeeld samen een presentatie voor, waarin ze aan de klas vertellen wat ze kunnen en waar ze last van hebben, bijvoorbeeld autisme. Dit helpt de leerling zichzelf te leren kennen en de klas om de leerling beter te begrijpen.

"Met elkaar denken we om de leerlingen, dat is de cultuur binnen het Gomarus."

Niet alleen wij, van het OPDC, signaleren eventuele problemen, ook docenten trekken aan de bel zodra ze merken dat een leerling niet goed in zijn/haar vel zit. Samen met de docent, de mentor, de zorgcoördinator en het OPDC kijken we hoe we de leerling het beste kunnen helpen.

Het is ingewikkeld voor leerlingen. Er wordt veel van ze verwacht: de toekomst waar ze over na moeten denken, sociale media, de vele impulsen onderdrukken die op ze afkomen. Ze vinden het fijn om op een neutrale plek te kunnen praten over de situatie waar ze in zitten.