header image

vmbo kl

Kader (Vakcollege)

Kader (Vakcollege)


Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door in praktijk bezig te zijn in combinatie met de theorie. In klas 1 en 2 heb je ook al 10-12 uur praktijk per week. In klas 3 ga je drie weken op stage en in klas 4 nog twee weken. Met een diploma kun je doorstromen naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding.

Vakcollege
Leerlingen van een kaderberoepsgerichte opleiding komen op het Gomarus College op het Vakcollege Techniek of Mens&Dienstverlenen. Het Vakcollege stimuleert praktisch talent, een goede doorstroming naar het mbo en creëert opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Leerlingen bezoeken regelmatig bedrijven of instellingen om zoveel mogelijk met de praktijk kennis te maken. Omdat bedrijven en instellingen zitten te springen om goed opgeleide vakmensen wordt er intensief samengewerkt met werkgevers.
Het Vakcollege Techniek en Vakcollege Mens&Dienstverlenen vind je op de locaties Vondelpad 2 en Magnolia in Groningen. Hier kiezen de leerlingen vanaf klas 1 voor het Vakcollege Techniek of het Vakcollege Mens&Dienstverlenen. Voor de leerlingen van locatie Magnolia geldt dat zij na klas 2 hun opleiding kunnen vervolgen aan het Vakcollege op Vondelpad 2 in Groningen.

Vakcollege Techniek

Als je kiest voor het Vakcollege Techniek krijg je in je eerste leerjaar 10 uur per week Techniek en in het tweede leerjaar zelfs 12 uur per week. Af en toe ga je met je klas een bedrijf bezoeken of komt iemand van een bedrijf op school om iets te vertellen. In het derde leerjaar kies je voor het profiel BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) of PIE, (Produceren, Installeren en Energie). In klas 4 haal je een vmbo-diploma op kaderniveau. Met je vmbo-diploma kun je naar het mbo niveau 2, 3 of 4. Wil je meer weten over het Vakcollege Techniek neem dan contact op met de projectleider: R. Berghuis, r.berghuis@gomaruscollege.nl

Ik heb met techniek een zonnewijzer gemaakt. Die heb ik aan mijn opa gegeven.

Koen, tweedejaars Vakcollege Techniek

Vakcollege Mens&Dienstverlenen

Het Vakcollege Mens&Dienstverlenen kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk. Samen met je klas bezoek je met enige regelmaat zorginstellingen of komt iemand van een organisatie op school om iets te vertellen. In het derde leerjaar kies je voor het profiel Z&W (Zorg & Welzijn) of E&O (Economie & Ondernemen). In klas 4 haal je een vmbo-diploma op kaderniveau. Na het vmbo kun je nog verder voor mbo-opleiding niveau 2,3 of 4. Wil je meer weten over het Vakcollege Mens&Dienstverlenen neem dan contact op via vmbo@gomaruscollege.nl.

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende locaties