Nieuws

Heterogene brugklas Magnolia

5 september 2022

In Nederland wordt in groep 8 de keuze gemaakt voor het niveau waarop de leerling in het voortgezet onderwijs geplaatst wordt. In vergelijking met landen om ons heen is dat erg vroeg. Om dit keuzemoment nog een jaar uit te stellen, werken we op de Magnolia naast homogene klassen met een aantal heterogene klassen. In homogene klassen zitten leerlingen met één niveau. Dit is meestal de theoretische leerweg (tl) en de vwo-klas.  In heterogene klassen zitten leerlingen die nog een jaar de mogelijkheid hebben om te kijken welk niveau voor hen het meest passend is. Dit geldt voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg (bk), de kaderberoepsgerichte theoretische leerweg (kt) en de havo vwo- leerweg (hv). Er wordt in deze klassen op het hoogste niveau lesgegeven. Aan het einde van leerjaar 1 wordt de definitieve keuze gemaakt voor de leerroute in klas 2. Zit de leerling in een bk-klas dan wordt er gekeken of de leerling in klas 2 de leerroute basis of kader gaat doen.

Naast genoemde leerroutes heeft de Magnolia de vakhavo. Deze klas is het beste te vergelijken met de vroegere th-klas (theoretische leerweg havo-klas). Ook hier wordt op het hoogste niveau lesgegeven en wordt aan het einde van leerjaar 1 gekeken welk niveau in klas 2 het beste past. Op de vakhavo hebben de leerlingen geen Frans.
Vanwege de positieve ervaringen hebben we inmiddels de bk-klassen doorontwikkeld en werken we ik klas 2 ook met heterogene bk-klassen. In klas 2 wordt wel op niveau gewerkt, maar de leerling kan makkelijk de overstap maken naar een ander niveau binnen dezelfde klas.  

We bieden in alle eerste klassen veel praktijklessen en ICT aan. 

Natuurlijk lichten we bovengenoemde graag mondeling toe. Neem bij vragen altijd even contact met ons op.