header image

Nieuws

Minister Wiersma herstelt onjuiste beeldvorming over Gomarus College

31 maart 2023

Minister Dennis Wiersma heeft erkend dat hij begin deze week onbedoeld negatief over onze school geschreven heeft. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Het identiteitsdocument van deze school keurt homoseksualiteit niet af. De school maakt zich daarentegen sterk voor een inclusieve en veilige school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. Iedereen in de school zet zich hier voor in. De gewekte suggestie dat de GSG homoseksualiteit afkeurt wil ik dus graag wegnemen. Dat is geenszins het geval.”

Edwin van Hoorn, bestuurder GSG, ‘Vanuit het Ministerie van OCW is telefonisch namens de minister excuses aangeboden. Wij hebben onze visie en ons beleid kunnen uitleggen. De misverstanden zijn nu publiekelijk gecorrigeerd. Meerdere media geven hier inmiddels aandacht aan.
Na de verbazing en verontwaardiging in de afgelopen dagen ben ik dankbaar dat de minister een en ander nu rechtzet. Ik hoop dat hiermee de rust weerkeert.’