Nieuws

Heterogene brugklas Vondelpad 2

5 september 2022

De laatste jaren is de kansen-ongelijkheid toegenomen. Vanuit de overheid is er een subsidie verstrekt om (ook) in het onderwijs hierop te anticiperen door in te zetten op heterogene brugklassen. Voor onze basis- en kaderleerlingen hebben wij sinds schooljaar 2022-2023 ervoor gekozen om hen in een heterogene brugklas te plaatsen. Dit houdt in dat leerlingen met een basis- en kaderadvies bij elkaar in de klas geplaatst worden. Op deze manier hebben zij de eerste en het tweede leerjaar meer tijd om op het (voor hen) best passende niveau te komen. 

Alle leerlingen krijgen in leerjaar 1 tot de herfstvakantie uit kaderboeken les en worden waar nodig extra begeleid. Vanaf de herfstvakantie wordt er gedurende de eerste twee leerjaren per leerlingen en per vak gemonitord of dit niveau passend is en wordt er gedurende het resterende leerjaar op meerdere niveaus in de klas lessen aangeboden. Als blijkt dat er boeken op een ander niveau aangeschaft moeten worden, regelen wij dit als school.  Na klas 2 wordt het best passende niveau bepaald. Naast het monitoren van het best passende niveau, stimuleren wij de interactie tussen de leerlingen en is er extra aandacht voor het welzijn van de leerlingen. 

Zowel docenten, onderwijsassistenten, leerlingbegeleiders, -ondersteuners zijn betrokkenen bij de heterogene brugklas, allen vanuit hun eigen rol. Onderwijsassistentie wordt ingezet bij het merendeel van de avo- en praktijklessen.