Praktische informatie

Vakanties

Vakantieplanning Gomarus College schooljaar 2021/2022

 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Personeelsdag (leerlingen vrij)  10 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  21 t/m 25 februari 2022
 Goede Vrijdag  15 april 2022
 Tweede Paasdag  18 april 2022
 Meivakantie (twee weken)  25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaartsdag + vrijdag daarna  26 en 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag  6 juni 2022
 Lesvrije week voor de zomervakantie*  11 t/m 15 juli 2022
 Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

* Stages gaan deze week wel door. Daarnaast ruilt een aantal locaties een lesvrije dag in deze week met een lesvrije dag elders in het jaar; leerlingen kunnen deze week dus nog niet op vakantie.

N.B. De vakanties op ROC Menso Alting lopen niet altijd gelijk vanwege afspraken in het MBO. De zomervakantie voor studenten bij ROC Menso Alting is in 2021 van 19 juli 2021 t/m 2 september 2021. Het MBO heeft in 2022 één week meivakantie (2 t/m 6 mei 2022). In 2022 is de zomervakantie voor studenten bij ROC Menso Alting van 18 juli 2022 t/m 2 september 2022.

Vakantieplanning Gomarus College schooljaar 2022/2023

 Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
 Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2022
 Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 Personeelsdag (leerlingen vrij)  9 januari 2023
 Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023
 Goede Vrijdag  7 april 2023
 Tweede Paasdag  10 april 2023
 Meivakantie (twee weken!)  24 april t/m 5 mei 2023
 Hemelvaartsdag + vrijdag daarna  18 en 19 mei 2023
 Tweede Pinksterdag  29 mei 2023
 Lesvrije week voor de zomervakantie*  17 t/m 21 juli 2023
 Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2023

* Stages gaan deze week wel door. Daarnaast ruilt een aantal locaties een lesvrije dag in deze week met een lesvrije dag elders in het jaar; leerlingen kunnen deze week dus nog niet op vakantie.

N.B. De vakanties op ROC Menso Alting lopen niet altijd gelijk vanwege afspraken in het MBO. Het MBO heeft in 2023 ruim één week meivakantie (27 april t/m 5 mei). In 2023 is de zomervakantie voor studenten bij ROC Menso Alting van 17 juli 2023 t/m 1 september 2023. 

Aanvraag verlof buiten de schoolvakantie

Het vragen van verlof buiten de schoolvakanties om is gebonden aan de regels van het ministerie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de desbetreffende locatie.