Praktische informatie

Vakanties

Vakantieplanning Gomarus College schooljaar 2021/2022

 Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2021
 Personeelsdag (leerlingen vrij)  10 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  21 t/m 25 februari 2022
 Goede Vrijdag  15 april 2022
 Tweede Paasdag  18 april 2022
 Meivakantie (twee weken)  25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaartsdag + vrijdag daarna  26 en 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag  6 juni 2022
 Lesvrije week voor de zomervakantie*  11 t/m 15 juli 2022
 Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

* Een aantal locaties ruilt een lesvrije dag in deze week in voor een lesvrije dag elders in het jaar; leerlingen kunnen deze week dus nog niet op vakantie.

N.B. De vakanties op ROC Menso Alting lopen niet altijd gelijk vanwege afspraken in het MBO. Het MBO heeft in 2022 één week meivakantie (2 t/m 6 mei 2022). In 2022 start de zomervakantie bij ROC Menso Alting net als op het Gomarus College ook op 18 juli 2022, maar duurt deze een week langer.

Aanvraag verlof buiten de schoolvakantie

Het vragen van verlof buiten de schoolvakanties om is gebonden aan de regels van het ministerie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de desbetreffende locatie.