Praktische informatie

Vakantieplanning Gomarus College schooljaar 2022/2023

 Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2022
 Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 Personeelsdag (leerlingen vrij)  13 februari 2023
 Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023
 Goede Vrijdag  7 april 2023
 Tweede Paasdag  10 april 2023
 Meivakantie (twee weken!)  24 april t/m 5 mei 2023
 Hemelvaartsdag + vrijdag daarna  18 en 19 mei 2023
 Tweede Pinksterdag  29 mei 2023
 Lesvrije week voor de zomervakantie*  17 t/m 21 juli 2023
 Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2023

* Stages gaan deze week wel door. Daarnaast ruilt een aantal locaties een lesvrije dag in deze week met een lesvrije dag elders in het jaar; leerlingen kunnen deze week dus nog niet op vakantie.

N.B. De vakanties op ROC Menso Alting lopen niet altijd gelijk vanwege afspraken in het MBO. Het MBO heeft in 2023 ruim één week meivakantie (27 april t/m 5 mei). In 2023 is de zomervakantie voor studenten bij ROC Menso Alting van 17 juli 2023 t/m 1 september 2023. 

Aanvraag verlof buiten de schoolvakantie

Het vragen van verlof buiten de schoolvakanties om is gebonden aan de regels van het ministerie. Voor het bezoeken van een jaarmarkt of dorpsfeest krijgt een leerling in de regel geen vrij, ook niet voor een halve dag.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de desbetreffende locatie.