header image

Praktische informatie

Ondersteuning

Onder het motto ‘leren voor je Leven’ beloven wij ouder(s)/opvoeder(s) dat wij voor hun kind op het Gomarus College een plek zoeken waar hij of zij de door God gegeven talenten optimaal kan ontplooien. Wij zien leerlingen als unieke schepsels van God en gunnen hen de plek die bij hen past. 

Alles wat we op school doen staat in het teken van het leven met Jezus. We laten elke leerling ontdekken wie hij/zij is en hoe ze in de wereld staan, nu en later.

Soms heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Het Gomarus College biedt die ondersteuning. Waar nodig kan hulp ingeroepen worden bij het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) van het Gomarus College.